Turne në fabrikë

Baza e prodhimit të printimit

f1
f2

Baza e prodhimit të rrotullimit

f3
f4

Baza e prodhimit të qëndisjes

F5
F6
F7
F8

Baza e prodhimit të qepjes

F9
F10
F11
F12

Baza e prodhimit të rrobaqepësisë

F13
F14